19 marca 2020

NDI Energy – zmiana adresu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 20 marca 2020 roku spółka NDI Energy sp. z o.o. przeprowadza się do nowego biura w Dąbrowa Office Park. W związku z powyższym, zmianie na następujący ulega adres:

NDI Energy sp. z o.o.
ul. Innowatorów 8, Dąbrowa
62-070 Dopiewo

Zwracamy uwagę, że powyższy adres służy obecnie jedynie korespondencji oraz spotkaniom; na tę chwilę formalny adres Spółki pozostaje bez zmian. Wyżej wskazany adres stanowić będzie oficjalny adres siedziby Spółki z momentem jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, o czym poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

Powyższa zmiana nie będzie miała wpływu na pozostałe dane Spółki takie jak numer NIP, REGON, numer wpisu do KRS, numer konta bankowego oraz numery telefonów i adresy e-mail.

Pozostałe Aktualności