3 kwietnia 2020

Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy w ramach „Kwadransa z Europejskim Kongresem Finansowym”, który poświęcony był tematowi spodziewanego kryzysu gospodarczego.
Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI Sopot S.A. rozmawiała z Beatą Daszyńską-Muzyczką, Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o kryzysie, związanym z epidemią COVID-19, jego skutkach dla polskiej gospodarki oraz o tym, jak i czy można odpowiedzialnie ograniczyć jego negatywne konsekwencje.

Kluczowym pytaniem Prezes NDI Małgorzaty Winiarek-Gajewskiej, jako przedsiębiorcy, było to, jakie cele wyznacza sobie obecnie Państwo i czy są one zbieżne z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców.

Beata Daszyńska-Muzyczka zaznaczyła, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim państwowym bankiem rozwoju, a jego misją pozostaje wspieranie rozwoju gospodarczego Polski. Wyzwania, które dzisiaj przyniósł koronawirus są według Daszyńskiej-Muzyczki niemal porównywalne do tych, z którymi Polska mierzyła się po odzyskaniu niepodległości tj. po pierwszej wojnie światowej. Mimo, iż z początku wydawać się mogło, że obecny kryzys dotknie głównie małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów turystyki i usług, dziś już widać, że dotyczy on wszystkich branż w gospodarce.

Wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi. Gospodarka rozwija się tak, jak umożliwia mu to stworzony przez Państwo system, a Państwo jest tak silne, jak operujący w nim przedsiębiorcy. Są to naczynia połączone – zaznaczyła Prezes BGK.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, podkreśliła, że budownictwo pozostało, jako jedna z niewielu gałęzi gospodarki tym, który wciąż utrzymuje zdolność produkcyjną.

Budownictwo to sektor gospodarki, który jeszcze przed obecnym kryzysem, był traktowany dość powszechnie, szczególnie przez instytucje finansowe jako obarczony dużym ryzykiem, niskomarżowy i generalnie niespecjalnie lubiany. Dziś budownictwo wydaje się jedną z tych gałęzi, która pomimo ogromnych trudności nadal utrzymuje zdolność produkcyjną. Ta sytuacja może i pewnie będzie się zmieniać w związku z dostępnością pracowników i materiałów, szczególnie tych z importu, która będzie ograniczona i będzie miała poważny wpływ na utrzymanie ciągłości i efektywności produkcji. Jednak w świetle istotnego wygaszenia gałęzi gospodarki związanej z usługami, szczególnie tymi adresowanymi bezpośrednio do ludności, produkcja przemysłowa, w tym produkcja budowlana, wydaje się kluczowa dla ograniczenia destrukcyjnego wpływu koronawirusa na gospodarkę. Mają tego świadomość przedsiębiorcy tacy jak my, którzy podejmując wszelkie potrzebne działania profilaktyczne i zabezpieczające pracowników, starają się jednak za wszelką cenę utrzymać zdolność produkcyjną. Muszę powiedzieć, że ta świadomość jednoczy nas wszystkich, pracodawców i pracowników, kontrahentów, dostawców, podwykonawców mniejszych i większych. Myślę, że obecne doświadczenie w wielu z nas zmienia perspektywę i częścią tego procesu będzie nieuniknione zderzenie z koniecznością realnego zdiagnozowania stanu naszej gospodarki – mówiła Prezes Winiarek-Gajewska

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podczas rozmowy przedstawiła pierwszy pakiet pomocowy, który powstał, aby przeciwdziałać obecnemu kryzysowi (pakiet pięciu filarów), skierowany do społeczeństwa i do przedsiębiorstw, skupiający się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, bezpiecznych finansach i na ochronie zdrowia. Daszyńska-Muzyczka uważa, że powinniśmy jednak myśleć też o tym, jak utrzymać obecny poziom rozwoju inwestycji, w szczególności tych publicznych. Prezes BGK zaznaczyła, że gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty do 3,5 mln zł) zostały uruchomione już 1,5 tygodnia temu i są one zabezpieczone aż w 80% gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie instrumenty mogą znacznie wspomóc przedsiębiorców.

Według Prezes BGK skupienie się tylko i wyłącznie na małych i średnich przedsiębiorstwach, byłoby jednak błędem, jako że małe i duże przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane. Stąd też projekt Funduszu Gwarancji Płynnościowych, skierowany do większych przedsiębiorstw, który może zostać uruchomiony już w drugim tygodniu kwietnia. Daszyńska-Muzyczka tłumaczyła również widzom, że kredyty zabezpieczone przez BGK będą dostępne w ofercie banków komercyjnych, a możliwości przyznania kredytów będzie ocenianie przez poszczególne banki.

– Dzisiaj jesteśmy w okresie transformacji modeli biznesowych, finansowych, a może nawet politycznych i myślę, że nic nie będzie już takie samo – uważa Daszyńska-Muzyczka. Podkreśliła, że przedsiębiorstwa, które przetrwają kryzys będą musiały na nowo przemyśleć skuteczność swoich modeli biznesowych. Każdy kryzys tworzy jednak okazje i nowe możliwości.

Pozostałe Aktualności

Filmy