12 kwietnia 2023

Ostatnia ścianka na budowie Morskiego Terminala Przeładunkowego przy Rafinerii Gdańskiej

Ważyły 1173 tony, miały powierzchnię 9836,7 m2, a ich długość po rozwinięciu i ułożeniu jeden za drugim wynosiła ponad 10,7 kilometra. Ścianki zwane też grodzicami są już w 100% wwibrowane w nabrzeża i pomosty przeładunkowe, powstającego na terenie Rafinerii Gdańskiej, Morskiego Terminala Przeładunkowego.

Zabijanie stalowych ścianek szczelnych rozpoczęliśmy 18 stycznia, a zakończyliśmy 31 marca. Brawo Ekipa! Wykonawcą jest konsorcjum w której Grupa NDI, jest liderem oraz Biproraf, BPBM „PROJMORS” i Dipl. Ing. SCHERZER GmbH.

Projekt inwestycji wykonywanej na rzecz Grupy Orlen przy Rafinerii Gdańskiej zakłada budowę około 380-metrowego nabrzeża przeładunkowego do obsługi jednostek morskich o długości do 130 metrów, głębokości zanurzenia do ok. 5,8 metrów i szerokości do 17,6 metrów. Na nabrzeżu powstaną dwa stanowiska przeładunkowe – każde z czterema ramionami nalewczymi, służące do obsługi zbiornikowców. Poza tym do wykonania są min. budynki, gdzie znajdzie się centrum dowodzenia nabrzeżem, a także rurociągi, estakady oraz infrastruktura podziemna i pomocnicza, która połączy nowy terminal z rafinerią

Pozostałe Aktualności

Filmy