Modernizacja Nabrzeża Holenderskiego

2022-2023

2022-2023
Już wkrótce rozpoczną się prace budowlane w Porcie Gdynia. W planach jest m.in. przebudowa nawierzchni kolejowo-drogowej wraz z uzbrojeniem oraz budowa sieci, która zasili żurawie portowe na Nabrzeżu Holenderskim. Roboty w rejonie Nabrzeża Holenderskiego potrwają 18 miesięcy. Generalnym wykonawcą została sopocka Grupa NDI, dla której to kolejna inwestycja realizowana w portach. Prace obejmują przebudowę nawierzchni kolejowo-drogowej w torach kolejowych nr 601, 602, 603 i 604 oraz wykonanie tam uzbrojenia podziemnego. Poza tym budowana będzie nowa sieć średniego napięcia, która zasili portowe żurawie. Dodatkowo wybudować należy przejazd z ulicy Francuskiej na Nabrzeże Holenderskie - pomiędzy zasobniami nr 1 i 2. To z kolei łączy się z częściową rozbiórką i przebudową zasobnika nr 1. Modernizacja tej części Portu Gdynia ma dać nowe możliwości jego rozwoju. Nowa infrastruktura portowa będzie wykorzystywana przez żurawie przejezdne, zasilane energią elektryczną z lądu.
NDI Generalny wykonawca NDI
Port Gdynia Inwestor Port Gdynia
Grudzień 2023 Czas realizacji Grudzień 2023
32,5 miliona złotych Wartość kontraktu 32,5 miliona złotych