31 stycznia 2013

Konsorcjum NDI – Balzola wybrane do modernizacji torowiska tramwajowego w Rudzie Śląskiej

Konsorcjum NDI S.A. – Construcciones y Promociones Balzola S.A. zostało wybrane w przetargu Tramwajów Śląskich na modernizację torowiska w Rudzie Śląskiej. Wartość oferty Konsorcjum wynosi 19.990.582,07 zł brutto, prace potrwają 15 miesięcy.

W ramach realizacji projektu zmodernizowane zostanie torowisko wzdłuż ul. Zabrzańskiej oraz przejazdy na terenie miasta: przy pętli w Chebziu, w ul. Asfaltowej, w ul. Dworcowej, w ul. Droga do Lipin i w ul. Katowickiej.

W sumie przebudowane zostaną ponad 3 km trasy tramwajowej. Zakres prac obejmuje m.in.: prace rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni torowej i drogowej, budowę 6 peronów przystankowych, wykonanie sieci trakcyjnej i układów zasilania oraz przebudowę wiaduktów.

Inwestycja jest częścią realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To kolejny projekt Konsorcjum NDI – Balzola na Śląsku. Obie firmy realizują od początku 2012 roku przebudowę układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek Etap I na zlecenie Miasta Katowice, następnie modernizację infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie. W styczniu br. wygrały przetarg na II etap przebudowy Centrum Katowic w strefie Rondo-Rynek.

Pozostałe Aktualności

Filmy