12 grudnia 2013

Konfederatka 2013

Prezes Zarządu NDI SA Jerzy Gajewski otrzymał Konfederatkę 2013. Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana członkom Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania szczególnych zasług dla rozwoju dialogu społecznego w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.

Pozostałe Aktualności