11 października 2017

Grupa NDI z tytułem Mecenasa Kultury Sopotu

Grupa NDI została uhonorowana tytułem Mecenasa Kultury Sopotu 2017 – za działania wspierające rozwój kultury w Sopocie, a w szczególności za sponsorowanie Międzynarodowego Festiwalu NDI Sopot Classic oraz przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez Fundację Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 9 października w kościele pw. Gwiazdy Morza podczas Gali Sopockiej Muzy 2017.

Mecenas Kultury Sopotu przyznawany jest od roku 2000. Tytuł ten przyznaje Prezydent Miasta Sopotu za najefektywniejszą i najciekawszą formę wsparcia sopockiej kultury. Mecenasem Kultury może zostać podmiot nienależący do sektora finansów publicznych. Tytuł ten otrzymać można tylko raz.

Pozostałe Aktualności

Filmy