19 lutego 2019

Grupa NDI członkiem zrzeszonym Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

W ubiegłą środę, podczas pierwszego w tym roku spotkania Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Ryszard Trykosko – Wiceprezes, Dyrektor Pionu Realizacji, w imieniu Zarządu NDI podpisał deklarację przystąpienia NDI jako członka zrzeszonego do Porozumienia.

Dla nas priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców mówi Ryszard Trykosko. Dlatego przystąpienie do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to tylko oficjalne przypieczętowanie i potwierdzenie jednego z fundamentów NDI. Od wielu lat staramy się tak przeprowadzać nasze inwestycje i budowy, by unikać nawet najmniejszych zagrożeń w pracy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. To przede wszystkim budowanie kultury BHP, której trwałym efektem jest poprawa bezpieczeństwa i wyeliminowanie wypadków na polskich budowach poprzez wypracowanie i wprowadzanie szeregu rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk.

Dla nas jako organizacji, w której najwyższą wartością jest bezpieczeństwo osób uczestniczących w całym procesie produkcyjnym dołączenie do Porozumienia to nie tylko ogromny zaszczyt, ale też zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach – powiedziała Justyna Mierzejewska, kierownik działu BHP w Grupie NDI i dodała: Naszą codzienną pracą, propagowaniem dobrych praktyk oraz zaangażowaniem i konsekwencją w działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa dążymy do osiągnięcia celu nadrzędnego jakim jest zero wypadków. Musimy pamiętać, że zawsze najważniejszy jest człowiek jego zdrowie, życie i bezpieczeństwo.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zawiązane zostało w 2010 roku, aktualnie w jego skład wchodzi 12 sygnatariuszy oraz 3 członków zrzeszonych.

Pozostałe Aktualności

Filmy