16 grudnia 2022

Ważny moment na budowie gazociągu Gustorzyn-Leśniewice

Od podpisania umowy na realizację gazociągu Gustorzyn-Leśniewice minął rok.  Generalny wykonawca tego przedsięwzięcia, konsorcjum firm NDI Energy i ZRUG rozpoczęło próby wytrzymałości i szczelności.

Budowa 54-kilometrowego odcinka gazociągu Gustorzyn-Leśniewice to pierwszy z trzech etapów, jakie zaplanowano w ramach realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów. Zlecona przez GAZ-SYSTEM inwestycja ma służyć do przesyłu gazu w kierunku aglomeracji warszawskiej i łódzkiej,  do Radomia i jego okolic, a także do południowo-wschodnich regionów kraju.

– Łącznie do realizacji są 54 kilometry gazociągu DN1000 o ciśnieniu roboczym 8,4 MPa W tym do wykonania było m.in. 46 przekroczeń bezwykopowych: 35 przecisków/przewiertów, 3 direct pipe’y i 8 mikrotuneli.  Pod względem inżynierskim, najciekawszą technologią bezwykopową, jaka była wykonywana  w ramach tej inwestycji, były trzy przekroczenia bezwykopowe „direct-pipe”. Najdłuższe z nich ma długość 461 metrów i przechodzi pod rzeką Lubienką – wylicza Łukasz Zasada, kierownik budowy z NDI Energy. – Teraz planujemy rozpocząć próby ciśnieniowe, co będzie zwieńczeniem naszych dotychczasowych prac. Po zakończeniu prób przystąpimy do rekultywacji terenu i przekazywania działek właścicielom.

 

 

Praca z gazem

Dodatkowo w ramach realizacji inwestycji, do wykonania jest także rozbudowa Węzła Rozdzielczego Gazu (WRG) Gustorzyn.

Prace do łatwych nie należą. Dla przykładu wymiana ciągów regulacyjno-pomiarowych będzie się odbywała na instalacji, która jest ciągle „na ruchu”, czyli podłączona do gazu – w związku z tym, wszystkie prace przełączeniowe na ciągach muszą się odbywać ściśle według uzgodnionego (m.in. z KDG) harmonogramu, ze względu na konieczność czasowego wyłączenia (i odgazowania) ciągu, na którym są prowadzone prace.

 

Już 65 procent

– Szacujemy, że dotychczas zrealizowaliśmy ponad 65 procent wszelkich prac, w tym znaczną część przekroczeń bezwykopowych i układki. Został też zasypany duży odcinek gazociągu, a część zahumusowano. Obecnie szykujemy się do rozpoczęcia prób ciśnieniowych – podsumowuje Rafał Cichacki, dyrektor ds. realizacji z NDI Energy. – W przyszłym roku pozostaną nam do zakończenia prace na Węźle Gustorzyn oraz ZZU Przydatki. Następnie przystąpimy do 3-etapowego odbioru składającego się z odbioru technicznego, eksploatacyjnego oraz końcowego.

Umowę na realizację inwestycji podpisano w grudniu ubiegłego roku. Koszt inwestycji to niemal 200 mln zł. Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ -SYSTEM S.A. Budowa znajduje się na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Pozostałe Aktualności

Filmy