15 grudnia 2022

NDI Energy z nowym kontraktem!

Spółka NDI Energy sp. z o.o. podpisała z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. umowę na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy gazociągu w/c DN500 Goleniów – Police w rejonie rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej – etap II”. Wartość inwestycji to 62.274.181,68 zł brutto.

W ramach tego projektu do wykonania są prace z branży gazowej, ale również hydrotechnicznej oraz inżynierii bezwykopowej, tym samym zadanie jest dla nas jeszcze ciekawsze i pozwala na wykorzystanie mocnej strony Generalnego Wykonawcy jakim jest NDI Energy tj. połączenia różnych specjalizacji w ramach jednego przedsięwzięcia.

Gazociąg Goleniów-Police jest bardzo ważną infrastrukturą zasilającą w gaz ziemny m.in. miasto Szczecin oraz Zakłady Chemiczne w Policach. Podczas prac na terenie Rezerwatu Olszanka zostanie wykonany rekordowej długości w skali kraju przewiert sterowany HDD w technologii Intersect (Meeting In the Middle) o długości 2010 mb. Prace z wykorzystaniem tej metody będą polegały na jednoczesnym wierceniu otworu pilotowego w dwóch kierunkach. Ponadto w ramach realizacji NDI Energy wykona demontaż dwóch nitek starego gazociągu DN500 i DN400 położonych kilkanaście metrów pod powierzchnią Zalewu Szczecińskiego, gdzie wspierać nas będzie NDI S.A.

Pozostałe Aktualności

Filmy