25 listopada 2015

Forum Inwestycji Infrastrukturalnych

19 listopada 2015r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się III edycja Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. W ramach Forum przeprowadzona została debata: Infrastruktura jako podstawa rozwoju gospodarczego – kto powinien odpowiadać za holistyczne podejście do rozwoju infrastruktury w Polsce?, której gospodarzem był Prezes Zarządu NDI – Jerzy Gajewski.

W ramach debaty Infrastruktura jako podstawa rozwoju gospodarczego – kto powinien odpowiadać za holistyczne podejście do rozwoju infrastruktury w Polsce? omówiono następujące bloki tematyczne:

 • Jaka instytucja powinna być „gospodarzem” rozwoju infrastruktury w Polsce? Problem koordynacji zadań pomiędzy różnymi ośrodkami władzy
 • Gdzie i w jaki sposób zlokalizować centrum decyzyjne? Potrzeba sektora prywatnego do wyłonienia partnera po stronie publicznej
 • Jaki powinien być prawidłowy podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy podmiotami prywatnymi a publicznymi?
 • Niezbędne mechanizmy zbierania i przetwarzania danych statystycznych dla celów inwestycyjnych: gdzie leżą pola do poprawy?
 • W jaki zakresie Polsce potrzebny jest raport efektywności wydatkowania środków europejskich z lat 2007-2015?
 • Potrzeba synchronizacji inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce: dlaczego strategiczna wizja jest nam niezbędna?
 • Budowa terminalu naftowego jako przykład realizacji inwestycji strategicznej z punktu widzenia polskiej gospodarki

Moderatorem debaty był Prof. dr hab. Jerzy Hausner, a w dyskujsji udział wzięli:

 • Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI S.A.
 • Dariusz Zawadka, Wiceprezes Zarządu, PERN „Przyjaźn” S.A.
 • Michał Dymicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Ryszard Trykosko, Prezes Zarządu, Gdańskie Inwestycje Komunalne
 • Robert Kasprzak, Dyrektor Departament Finansowania Strukturalnego
 • Prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa

Pozostałe Aktualności

Filmy