7 maja 2020

Coraz bliżej zakończenia prac w Alei Pawła Adamowicza

Zakończyły się już praktycznie wszystkie prace przy budowie Estakady Weneckiej. Także nowa linia tramwajowa biegnąca wzdłuż Alei Pawła Adamowicza w Gdańsku, aż do pętli Jabłoniowa jest zakończona. Kolejne tygodnie to głównie testy i odbiory linii, oraz intensywne roboty na ulicy Kartuskiej i Jabłoniowej.

Wykonawcą inwestycji na rzecz Miasta Gdańska jest firma NDI Sopot. Prace trwały od kwietnia 2018 roku i obejmowały nie tylko budowę nowej, dwutorowej linii tramwajowej o długości 2,6 km, ale także biegnącą równolegle do torowiska nową ulicę, która połączy Piecki Migowo, Jasień i Ujeścisko. Duża część układu drogowego została oddana do ruchu w styczniu tego roku, a aleję nazwano imieniem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wykonawca prac, firma NDI dodatkowo zrealizował także budowę drogi łączącej położone w tym rejonie centrum edukacyjne z nową miejską inwestycją tramwajowo-drogową.

Przygotowujemy się do obiorów i prób końcowych w zakresie linii tramwajowej, jeszcze w maju chcielibyśmy wykonać próbny przejazd tramwajem – mówi dyrektor projektu z firmy NDI Sylwia Rogall. W górnej części Alei Pawła Adamowicza rozpoczęliśmy montaż ekranów akustycznych. Pod koniec miesiąca wykonana i uruchomiona zostanie iluminacja estakady.

 

Pod obiektem trwa wykonywanie powłoki antykorozyjnej betonu. Na obiekcie zostały wykonane już wszystkie elementy: mostowe, drogowe, torowe i branżowe. Toczą się intensywne prace na ulicy Kartuskiej, po ekspresowym wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego realizowane są już roboty bitumiczne. Na ulicy Jabłoniowej, która zostanie wykonana do końca sierpnia, wykonano wzmocnienie podłoża pod pierwszą nitkę drogi. Prace przy tym fragmencie nie będą jednak miały wpływu na funkcjonowanie całego układu drogowego. Na całej trasie trwają prace porządkowe i wykończeniowe, związane z nasadzeniami zieleni, oznakowaniem i pozostałymi elementami bezpieczeństwa ruchu.

Co było największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu?

– Zakres robót w takiej lokalizacji – odpowiada Sylwia Rogall dyrektor projektu z firmy NDI. Budowaliśmy zupełnie nową trasę na obszarze miejskim, zurbanizowanym. To dzielnice mocno zaludnione. W tym projekcie bardzo ważna była więc logistyka i dobra organizacja pracy. Największym wyzwaniem inżynierskim były nowatorskie rozwiązania zastosowane przy estakadzie.

Informacje o projekcie:

Dwutorowa linia tramwajowa (o długości 2,6 km), swój początek ma przy istniejącej linii tramwajowej na skrzyżowaniu ul. Bulońskiej i Myśliwskiej. Na trasie przecina m.in. ulice Stolema i Kartuską, i kończy się na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej ulicy powstały cztery przystanki komunikacji miejskiej, oddalone od siebie średnio co pół kilometra.

W jej przebiegu powstała pierwsza w Polsce tzw. Estakada Wenecka. To wyjątkowy projekt wzorowany na wiaduktach łukowych, które budowali starożytni Rzymianie. Cały obiekt jest nowatorski, innowacyjny i jest wynikiem pracy polskich Inżynierów. Dla mieszkańców ważnym aspektem będzie z pewnością dobre wyciszenie obiektu, dzięki któremu zmniejszy się hałas generowany przez poruszające się tramwaje. Estakada powstała z przęseł o rozpiętości 20 metrów wykonanych z betonu zbrojonego. Jest ich 154, a każde waży po 40 ton. Powstały one nieopodal obiektu, na placu budowy.

Konstrukcja estakady została wymyślona przy ścisłej współpracy Inżynierów z NDI oraz Tymona Galewskiego właściciela pracowni projektowej GTI Design z Gdańska. NDI chciało zaproponować Miastu Gdańsk obiekt trwały, korzystny w utrzymaniu i co nie mniej istotne – oryginalny w swojej formie. Mosty łukowe zasypane gruntem istnieją od czasów rzymskich i są w stanie pozostać w eksploatacji nawet 2000 lat. Na nowej Bulońskiej zastosowano bardzo stary pomysł, stąd ze względu na podobieństwa do łuków rzymskich inżynierowie nazwali budowany obiekt „Estakadą Wenecką”, ale w całkowicie nowatorskim wydaniu.

Przy realizacji tej estakady połączyliśmy wiele innowacyjnych rozwiązań – m.in. technologię betonowania, transportu oraz montażu. Efektem jest bardzo szerokie spektrum możliwości co do rozpiętości, nośności, naziomu/niwelety obiektu. To skłoniło nas do zgłoszenia zastosowanego rozwiązania do rejestracji w Urzędzie Patentowym – mówi Kamil Czyżewski, dyrektor ds. Budownictwa Infrastrukturalnego w NDI.

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W imieniu Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI z Sopotu.

Pozostałe Aktualności

Filmy