12 grudnia 2019

Zmiana nazwy NDI Spółka Akcyjna

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki NDI SOPOT Spółka Akcyjna (dawniej NDI Spółka Akcyjna) z siedzibą w Sopocie, niniejszym informuję, iż w dniu 6 grudnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana nazwy spółki NDI Spółka Akcyjna.

Nowa nazwa spółki brzmi: NDI SOPOT Spółka Akcyjna

Jednocześnie informuję, że zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na relacje z partnerami, klientami I kontrahentami, ponieważ zmianie uległa wyłącznie nazwa spółki, natomiast pozostałe dane spółki, tj. numer NIP, REGON, KRS, numer konta bankowego, adres siedziby oraz numery telefonów i adresy e-mail – pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy począwszy od dnia 6 grudnia 2019 r. o wystawianie faktur i rachunków oraz kierowanie wszelkiej korespondencji na spółkę NDI SOPOT Spółka Akcyjna.

Z poważaniem,

Małgorzata Winiarek – Gajewska
Prezes Zarządu

Pozostałe Aktualności

Filmy