20 grudnia 2016

Złożenie wniosku – parkingi kubaturowe w Gdańsku

Grupa NDI, reprezentowana przez spółkę NDI Projekt 102 Sp. z o.o., złożyła w dniu 19.12.2016 r. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie, i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku”, w wyniku czego w dniu 10.01.2017 r. NDI Projekt 102 sp. z o.o. została zaproszona przez Gminę Miasto Gdańsk do udziału w negocjacjach.
W ramach przedsięwzięcia planowane jest powstanie 5 parkingów kubaturowych w obszarze Głównego Miasta w Gdańsku z ponad 1500 miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. Planowane są 4 obiekty podziemne, m.in. na Targu Węglowym, wzdłuż Podwala Przedmiejskiego, wzdłuż Podwala Staromiejskiego i na Targu Rybnym, natomiast przy Długich Ogrodach planowany jest wielopoziomowy obiekt naziemny. Zgodnie z harmonogramem negocjacji przyjętym przez Gminę Miasta Gdańsk, termin zawarcia umowy PPP planowany jest na listopad 2017 r.

Filmy