1 grudnia 2016

Złożenie wniosku – Dolne Miasto w Gdańsku

Grupa NDI, reprezentowana przez spółkę NDI Projekt 101 Sp. z o.o., złożyła w dniu 14.11.2016 r. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”, w wyniku czego w dniu 30.11.2016 r. NDI Projekt 101 sp. z o.o. została zaproszona przez Gminę Miasto Gdańsk do udziału w negocjacjach.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest rewitalizacja znaczącego obszaru dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku, która oprócz odtworzenia historycznej zabudowy zniszczonej w wyniku działań wojennych w XX w., polegać będzie na zrewitalizowaniu obiektu zajezdni tramwajowej przy skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i Radnej oraz przebudowy dróg i sieci infrastruktury podziemnej w bezpośrednim sąsiedztwie nowo planowanej zabudowy. W ramach projektu, zmianie ulegną również bastiony, które przejdą rewitalizację w zakresie zagospodarowania terenu, w celu stworzenia przestrzenni sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowymi i spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zgodnie z harmonogramem negocjacji przyjętym przez Gminy Miasta Gdańsk, termin zawarcia umowy PPP planowany jest na czerwiec 2017 r.

Filmy