Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie

2022-2024
Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych to część powstającego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie. Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „projektuj i buduj”. Grupa NDI wykona między innymi budynek hali magazynowej odpadów komunalnych, budynek hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych czy budynek zaplecza socjalnego CROK (Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie). Zakres prac to opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektów technicznych i wykonawczych, a przede wszystkim realizację tego zadania. Zakres robót obejmie m.in. roboty ziemne i żelbetowe, budowę stalowej konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, elewacje zewnętrzne, montaż ślusarki aluminiowej, roboty wykończeniowe w budynku socjalno-biurowym, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, oraz infrastrukturę drogową. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów powstanie również niezbędna infrastruktura techniczna, czyli instalacje wodne, przeciw pożarowe, elektryczne, deszczowe oraz budowę wewnętrznych dróg i placów manewrowych. Powierzchnia zabudowy wynosi 19 050,00 m2, z czego 19 330,00 m2 stanowi powierzchnię użytkową, kubatura to 280 710,00 m3​​​​​​​. Działka jest własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, które jest również Inwestorem budowy. Czas na realizację Inwestycji to 18 miesięcy od podpisania umowy, a na prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 5 miesięcy. Wartość projektu to brutto 99 999 999,98zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie Inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie
99 999 999,98zł Wartość Projektu 99 999 999,98zł
Grupa NDI Generalny Wykonawca Grupa NDI

Pozostałe realizacje