Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami

Żory

2021-2023
Prace będą obejmowały m. in. budowę wiaduktu drogowego nad czynną linią kolejową wraz z układem drogowym przylegającym do ul. Dworcowej. Poza tym przebudowane zostaną ulice Dworcowa, Fabryczna, Mikołowska i Leśna. Połączy je nowe, bezkolizyjne rondo. Natomiast obecny przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany. Największą korzyścią z powstania wiaduktu będzie poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego w rejonie dworca kolejowego. Koszt wszystkich prac to około 24 miliony złotych. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w ramach projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. Inwestorem są Urząd Miasta w Żorach i PKP.
Grupa NDI Generalny Wykonawca Grupa NDI
Urząd Miasta w Żorach / Polskie Koleje Państwowe Inwestor Urząd Miasta w Żorach / Polskie Koleje Państwowe
2021-2023 Czas realizacji 2021-2023