23 maja 2017

VII Europejski Kongres Finansowy

Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się Europejski Kongres Finansowy, współorganizowany przez NDI SA. Jak co roku NDI SA patronuje debatom w tzw. bloku infrastrukturalnym kongresu.

Temat wiodący tegorocznego Kongresu to Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku.

Szczególnie serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w debatach w bloku infrastrukturalnym:

Interwencjonizm w gospodarce – jego pożytki i granice racjonalności, 6 czerwca, godz. 9.30 – 10.45

Opis debaty:

Ład społeczny jest kształtowany przez wiele czynników i podmiotów. W Europie występuje szczególna sytuacja w porównaniu z innymi regionami świata, gdyż funkcjonuje władza publiczna na trzech, a nie na dwóch, szczeblach. Ponad władzami państwowymi i samorządowymi zostały powołane władze unijne, które szczególnie silnie oddziałują na przebieg procesów zachodzących w sferze gospodarczej. Od ogłoszonej w 2016 roku zapowiedzi Brexitu i w wyniku wystąpienia silnych ruchów społecznych w wielu krajach członkowskich UE prowadzona jest ożywiona dyskusja, jak daleko ma ingerować władza unijna w kształtowanie procesów zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w całej unii i w poszczególnych krajach.

Jak ma być rozszerzany lub ograniczany interwencjonizm to zagadnienie dotyczące przyszłości, które trzeba rozpatrywać nie tylko patrząc w przeszłość, ale uwzględniając pojawiające się nowe idee oraz wyzwania. Dyskusja dotycząca rozwijania Firmy-Idei jako elementu open eyes economy to jeden z ważnych wątków, inny stanowią wyzwania wynikające z rozwoju technologii.

Zaproszeni do udziału w debacie: 

 • Dariusz Filar, Profesor, Uniwersytet Gdański
 • Jerzy Gajewski, Prezes, NDI S.A.
 • Mirosław Gronicki, Niezależny konsultant ekonomiczny, Minister Finansów w latach 2004 – 2005
 • Jerzy Hausner, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Paweł Wojciechowski, Główny Ekonomista ZUS, Ambasador RP – Stały Przedstawiciel przy OECD w latach 2010 – 2014

E-mobilność – kto zapłaci ten słony rachunek, 7 czerwca, godz. 10.45 – 12.00

Opis debaty: 

E-mobilność może osiągnąć kluczowe znaczenie w trwającej obecnie dyskusji publicznej dotyczącej przyszłości rozwoju systemów społeczno-gospodarczych – zarówno w skali globalnej i europejskiej, jak i kraju. W ostatnich dziesięciu latach władze publiczne na różnych szczeblach zarządzania (globalnym, wspólnotowym, państwowym krajów członkowskich, regionalnym i lokalnym) opublikowały wiele dokumentów o charakterze koncepcyjnym i strategicznym, które wskazują pożądane kierunki rozwoju oraz narzędzia wspierające rozwój e-mobilności. Zgodnie z założeniami „Europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej” z 2016 roku oraz „Planu rozwoju elektromobilności w Polsce: Energia do przyszłości”, przyjętym przez Radę Ministrów RP 17 marca 2017 roku, pojazdy o napędzie elektrycznym, wykorzystywane m.in. w modelu car-sharingowym, zintegrowane z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi mają stać się w przyszłości ważnymi elementami miejskich systemów transportowych.

Wdrożenie koncepcji e-mobilności wymagać będzie zatem głębokiej konwergencji trzech sektorów: transportowego, energetycznego i teleinformatycznego. Zaprogramowanie rozwoju e-mobilności wymaga odpowiedzi na pytania: jakie są możliwości i ograniczenia (technologiczne, ekonomiczne, prawne, finansowe) rozwoju tej koncepcji oraz jakie warunki powinny być spełnione, aby wizje w zakresie e-mobilności mogły się stać w Polsce rzeczywistością?

Zaproszeni do udziału w debacie:

 • Krzysztof Biernat, Profesor, PIMOT
 • Mateusz Figaszewski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju e-Mobilności i PR, Solaris Bus & Coach SA
 • Jerzy Gajewski, Prezes Zarządu, NDI SA
 • Danuta Grodzicka-Kozak, Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Michał Kurtyka, Podsekretarz stanu Ministerstwo Energii (tbc)
 • Paweł Wideł, Government Relations and Public Policy Director, Poland, Czech Republic & Slovak Republic, General Motors Poland Sp. z o. o..

Więcej informacji na temat kongresu dostępnych jest na stronie internetowej www.efcongress.com.

Pozostałe Aktualności

Filmy