1 grudnia 2013

Uroczyste otwarcie Hipodromu Sopot

1 grudnia 2013 r. zostało uroczyście otwarte Centrum Jeździectwa na Hipodromie w Sopocie. Całość prac wykonała NDI SA w ramach dwóch przetargów publicznych. Wartość inwestycji wyniosła 43.600.000zł netto (53.600.000 zł brutto).

Pierwszy kontrakt NDI SA podpisała 27 czerwca 2012 r. na wykonanie I etapu robót na kwotę 25.700.000 zł netto. Rewitalizacja zespołu Hipodromu obejmowała całość prac inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie oraz remoncie istniejących budynków oraz zagospodarowaniu terenu. Wybudowano pięć nowych budynków a pozostałe poddano gruntownemu remontowi, przebudowie lub odtworzeniu. Nowo powstałe obiekty to stajnie koni rekreacyjnych, stajnie dla koni sportowych oraz budynek garażowo-warsztatowy z częścią socjalną. W miejsce częściowo rozebranego budynku nr 7 powstały dwa nowe obiekty – budynek dżokejów oraz boksy dla koni przed zawodami. W dwóch budynkach Stajni o łącznej powierzchni użytkowej około 10.000 m2 znajduje się prawie 200 boksów dla koni, ujeżdżalnia i rozprężalnia, myjnie i solaria dla koni oraz pomiszczenia do hipoterapi. W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu publicznego na wykonanie „Hali dużej ujeżdżalni” NDI SA podpisała 1 grudnia 2013 r. umowę o wartości blisko 18.000.000 zł netto. W ramach inwestycji rozebrano starą halę i wybudowano nową ujeżdżalnię o powierzchni 3200 m2 z częścią widowiskowo-gastronomiczną i administracyjno-hotelową.

Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2012 r., ich ukończenie nastąpiło w październiku 2013 r.

Pozostałe Aktualności

Filmy