5 listopada 2023

Uniwersytet Papieski – wmurowanie kamienia węgielnego

Na terenie Uniwersytetu Papieskiego trwa budowa nowego, pięciokondygnacyjnego obiektu, w którym powstaną między innymi aula i sale wykładowe. 4 listopada wmurowany został kamień węgielny w obecności przedstawicieli wykonawcy, Grupy NDI oraz przedstawicieli Zamawiającego, czyli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

– To wyjątkowy dzień dla społeczności akademickiej, ale też dla nas, jako generalnego wykonawcy. Po raz kolejny mamy przywilej realizować obiekt, który będzie służyć pokoleniom młodych ludzi w ich edukacji. Symboliczny kamień węgielny utrwala początek historii tego przedsięwzięcia, my zaś swoją pracą postaramy się, aby obiekt został zrealizowany sprawnie, w sposób satysfakcjonujący Inwestora i przyszłych użytkowników – mówiła podczas uroczystości Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI.

Budowa obiektu dydaktycznego została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmował przede wszystkim roboty ziemne, a aktualnie roboty żelbetowe i konstrukcyjne. Następnie rozpoczną się prace przy pokryciu dachu, montażu fasad zewnętrznych i wykonaniu elewacji.

– Aktualnie wznosimy konstrukcję żelbetową budynku i wykonujemy hydro i termoizolację części podziemnej. Zakończyliśmy budowę części podziemnej, stropu na poziomie 0 i elementów pionowych do poziomu +1. Kończą się też prace przy stropach poziomu +1 oraz przy ścianach auli, które są betonowane na pełną wysokość trzech kondygnacji – mówi Michał Stachoń, kierownik projektu z Grupy NDI.

Ekipa budowlana napotkała też nowe wyzwania: – Musieliśmy doprojektować i wykonać dodatkowe pale, które wykorzystaliśmy jako fundament pośredni budynku na dnie wykopu w miejscach, gdzie pojawił się słabszy grunt, niż zakładała dokumentacja przetargowa – dodaje Michał Stachoń.

Prace żelbetowe będą kontynuowane na coraz wyższych poziomach. Wkrótce rozpoczną się też prace przy belkach i stropie nad aulą. W najbliższym czasie zaczną się również prace murarskie. Niezależnie od prac wewnątrz, wokół budynku prowadzone są prace przy sieciach sanitarnych.

Docelowo nowy budynek dydaktyczny zostanie połączony z istniejącą biblioteką. Drugi etap budowy zakłada prace wykończeniowe wraz z wykonaniem robót instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Zarówno na realizację pierwszego etapu budowy, jak i drugiego, wykonawca ma 12 miesięcy.

 

fot. Grzegorz Finowski/UPJPII

Pozostałe Aktualności

Filmy