Generalny wykonawca NDI w ramach inwestycji wykona rewitalizację budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku. Projekt ma na celu naprawę i przywrócenie stanu pierwotnego elewacji z cegły licówki. Plan remontu zawiera również odbudowę historycznych dwóch wież, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Obecnie, przy Augustyńskiego 2 znajduje się Pomorski Urząd Marszałkowski.

Rewitalizacja będzie obejmowała przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji oraz jej oczyszczenie, naprawę i konserwację. Potrzebna będzie też rekonstrukcja części pierwotnych zwieńczeń i ryzalitów oraz drobne naprawy pokrycia dachowego, opierzeń pasa nad i podrynnowego, rynien i rur spustowych. Odbudowane zostaną także narożne wieże – będą wykonane w oparciu o dostępne materiały ikonograficzne. Wieża nr 1 to narożnik ulic Rzeźnickiej i Augustyńskiego, a wieża nr 2 to narożnik ulic Augustyńskiego i Żabi Kruk. Poza tym należy wykonać dwie wieżyczki portalowe, które ozdobią wejście od strony ulicy Augustyńskiego. Zostaną ustawione na istniejących pilastrach portalu. Ich kształt jest w rzucie ośmiokątny – na kole o promieniu 62 cm, wysokość części murowanej to 188 cm. Będą nakryte daszkiem hełmem.

W planie przewidziano także wykonanie nawierzchni wewnętrznego placu z przebudową sieci podziemnych odprowadzenia wód powierzchniowych oraz budowę wiaty rowerowej i śmietnikowej. Powstanie też iluminacja elewacji budynku. Prace mają potrwać do 12 miesięcy. Ich koszt ma się zamknąć w kwocie 6,574 mln zł.

NDI Generalny wykonawca NDI
Pomorski Urząd Marszałkowski Inwestor Pomorski Urząd Marszałkowski
2020-2021 Czas realizacji 2020-2021

Pozostałe realizacje