Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

Gdańsk 

2018
Projekt: „Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej" obejmuje kompleksową realizacja robót budowlano - montażowych w tym spełnienia wszystkich warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych w ramach inwestycji. Wykaz elementów realizacyjnych:
 • budowa ulicy Nowej Jabłoniowej do wjazdu na teren szkoły o długości 318 m wykonana będzie jako odcinek jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu (2x3,5 m). Na wykonanym odcinku wykonana będzie nawierzchnia bitumiczna, a wzdłuż jezdni zaprojektowano z prawej strony ścieżkę rowerową o szerokości 3 m i chodnik dla pieszych o szerokości 2,5 m.
 • budowa ronda o średnicy zewnętrznej 34,0 m będzie zakończeniem budowy ulicy Nowej Jabłoniowej. Pozostałe parametry ronda to : szerokość jezdni 5 m, pierścień wewnętrzny o szer.2 m. Wjazd na teren szkoły odbywać się będzie z ronda
 • budowa tunelu o szerokości 9 m pod ulicą Nową Jabłoniową w km 0+687,39 jako przejście dla pieszych
 • budowa drogi serwisowej do obsługi separatorów z uwagi na realizację odwodnienia ul. Nowej Bulońskiej Południowej do zbiornika Świętokrzyska II 
 • zagospodarowanie zieleni
 • kanalizację deszczową
 • Konsorcjum NDI SA / NDI sp. z o.o. Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI SA / NDI sp. z o.o.
  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk Zamawiający Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk
  2018 Czas realizacji 2018

  Pozostałe realizacje