Modernizacja torów tramwajowych

Mysłowice

2021-2022
Modernizacja dotyczy torowiska oraz sieci trakcyjnej na linii tramwaju nr 14 w Mysłowicach na odcinku blisko 4 km toru pojedynczego. Remont obejmie także układ drogowy oraz wszystkie sieci podziemne w ciągu ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców. Częściowo zmieni się lokalizacja istniejących przystanków, by usprawnić komunikację pasażerską. Powstaną także nowe przystanki przy skrzyżowaniu pl. Mieroszewskich i ul. Słowackiego oraz przy ul. Starokościelnej – nieopodal komendy policji. W zakresie sieci uzbrojenia terenu przebudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna wraz z przyłączami, sieć gazowa i wodociągowa, sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne. Inwestorem zakresu torowego jest spółka Tramwaje Śląskie S.A., natomiast część drogową finansuje Gmina Miasto Mysłowice. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest sopocka grupa NDI. Całkowity koszt inwestycji to 54,837 mln zł brutto.
Grupa NDI Generalny Wykonawca Grupa NDI
 Tramwaje Śląskie S.A. Inwestor Tramwaje Śląskie S.A.
2021-2022 Czas realizacji 2021-2022