Rozbudowa Terminalu Intermodalnego CLIP

Jasin

2021
W tym etapie prac kontynuowana będzie budowa płyty terminalowej południowej wraz z układem drogowym i torowym.  Łącznie powstanie 7 km nowych torów, w tym zabudowanych zostanie 15 rozjazdów. Powierzchnia płyty terminalowej żelbetowej będzie miała aż 28 620 m2. Wybudowanych zostanie także 4,5 km sieci trakcyjnych. W zakresie prac są także usunięcie kolizji instalacyjnych i terenowych (kolizji elektroenergetycznych, teletechnicznych i odwodnieniowych, a także związanych z koniecznością budowy obiektów inżynieryjnych) oraz budowa elementów infrastruktury towarzyszącej m.in.  sieci trakcyjnej, kanalizacji teletechnicznej i elektroenergetycznej i odwodnieniowej, zabudowy wag kolejowych.
Grupa NDI Generalny Wykonawca Grupa NDI
Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Inwestor Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II
2021 Czas realizacji 2021