Remont trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST)

2022-2023
Konsorcjum NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. podpisało umowę z ZTM w Poznaniu na remont trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), który jest największym kontraktem na Pestce! Na odcinku dwutorowej linii tramwajowej od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego w km wykonujemy kompleksową modernizację nawierzchni torowej wraz z wymianą nawierzchni krawędzi peronów przystankowych: Słowiańska, Solidarności, Lechicka/Poznań Plaza, Kurpińskiego i Szymanowskiego. Długość modernizowanego odcinka to aż 3,926 km, czyli 7,852 km toru pojedynczego. Na realizację odcinka trasy PST od przystanku Słowiańska do przystanku Szymanowskiego Miasto Poznań otrzymało dofinansowanie w wysokości 25,5 mln zł ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3040/Polski Ład.
ZTM Poznań Inwestor ZTM Poznań
2022-2023 Czas realizacji 2022-2023
NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A. Generalny wykonawca NDI Energy Sp. z o.o. oraz NDI S.A.

Pozostałe realizacje