Radca prawny/Adwokat

Miejsce pracy: Sopot
Numer ref.: PR/RP/0221

Zakres zadań

 • Analiza dokumentacji przygotowywanej na potrzeby ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzanie odwołań i przystąpień, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • Sporządzanie umów dla każdego pionu i weryfikacja otrzymywanych propozycji umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenia interesów
  Grupy NDI, jak również wskazywanie potencjalnych ryzyk i sposobów ich eliminacji lub ograniczenia
 • Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie i tworzenie pism, tworzenie opinii prawnych oraz umów
 • Udział w negocjacjach umów z podmiotami zewnętrznymi
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
 • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • Ustalanie strategii działania dla przyjętych spraw

Profil kandydata

 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy jako radca prawny/adwokat, zwłaszcza w pracy jako in-house lawyer
 •  Praktyczne doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (w tym w ostatnich dwóch latach), w szczególności związane z przygotowywaniem ofert i reprezentacją przed
  KIO
 •  Doświadczenie w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; doświadczenie w
  arbitrażu będzie dodatkowych atutem
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego,
  mile widziana jest również praktyczna znajomość prawa podatkowego i autorskiego
 • Osoba terminowa, rzetelna, odpowiedzialna za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję, wykazuje inicjatywę, kreatywność i umiejętności sprawnego i szybkiego
  rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole, charakteryzująca się umiejętnością pracy pod presją czasu
 • Wpisanie na listę adwokatów bądź radców prawnych i posiadanie pełnych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, umożliwiającej swobodną pracę z tekstami prawnymi
 • Dostępność w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca
 • Grupa NDI zainteresowana jest tylko współpracą na wyłączność; nie jesteśmy zainteresowani zewnętrzną obsługą prawną, współpracą zdalną, w niepełnym wymiarze czasu pracy ani współpracą z aplikantami

Oferta

 • Zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę cywilnoprawną B2B
 • Stabilne warunki współpracy i atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i umiejętności
 • Współpraca pełna wyzwań, ale i umożliwiająca stałe podnoszenie kwalifikacji
 • Praca w doświadczonym zespole radców prawnych i z innymi profesjonalistami

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Neumann Specjalista ds. Rekrutacji