Radca prawny/Adwokat

Miejsce pracy: Sopot
Numer ref.: PR/RP/1120

Zakrees zadań

• Obsługa prawna w zakresie prawa zamówień publicznych – na każdym etapie postępowania, w tym doradztwo prawne na etapie przygotowywania oferty, a także reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
• Sporządzanie umów (budowalnych, podwykonawczych, dostaw, handlowych, finansowych itp.) i weryfikacja otrzymywanych propozycji umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zabezpieczenia interesów Grupy NDI, jak również wskazywanie potencjalnych ryzyk i sposobów ich eliminacji lub ograniczenia
• Udział w negocjacjach umów z podmiotami zewnętrznymi
• Bieżąca obsługa prawna, opiniowanie i tworzenie pism, tworzenie opinii prawnych oraz umów
• Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
• Reprezentowanie firmy przed sądami powszechnymi i polubownymi
• Ustalanie strategii działania dla przyjętych spraw

Profil kandydata

• Praktyczne doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych (w tym w ostatnich dwóch latach), w szczególności związane z przygotowywaniem ofert i reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą – warunek
konieczny
• Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy jako radca prawny/adwokat, zwłaszcza w pracy jako in-house lawyer
• Doświadczenie w samodzielnym (tj. jako radca prawny lub adwokat) prowadzeniu sporów sądowych w sprawach gospodarczych, przede wszystkim budowlanych; doświadczenie w arbitrażu będzie dodatkowych
atutem
• Praktyczne doświadczenie w zakresie budowlanego procesu inwestycyjnego, prawa cywilnego (materialnego i procesowego), gospodarczego, w tym z zakresu prawa handlowego, mile widziana jest również
praktyczna znajomość prawa podatkowego i autorskiego
• Osoba samodzielna, terminowa, rzetelna, odpowiedzialna za powierzone zadania oraz pełnioną funkcję, wykazuje inicjatywę, kreatywność i umiejętności sprawnego i szybkiego rozwiązywania problemów
• Umiejętność pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole, umiejętność pracy pod presja czasu
• Wpisana/ny na listę adwokatów bądź radców prawnych i posiada pełne uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego, umożliwiającej swobodną pracę z tekstami prawnymi
• Dostępność w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca

Oferta

• Możliwość współpracy z podmiotem realizującym prestiżowe i powszechnie znane inwestycje infrastrukturalne, kubaturowe i energetyczne
• Stabilne warunki współpracy i atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia i umiejętności
• Współpracę wyłącznie w oparciu o umowę cywilnoprawną B2B
• Współpracę pełną wyzwań, ale i umożliwiającą stałe podnoszenie kwalifikacji
• Pracę w doświadczonym zespole radców prawnych i z innymi profesjonalistami
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zapewnienia udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych