Przebudowa Torowiska

 

Bytom od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej

2017-2019
W grudniu 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu. Zakres inwestycji obejmuje: • dokonanie uzgodnień projektu przekazanego przez Zamawiającego, • 3,3 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej podsypkowej i bezpodsypkowej, • zagospodarowanie terenu, • remont nawierzchni jezdni, • remont peronów, • przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi, • zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.
Konsorcjum NDI/Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI/Balzola
Tramwaje Śląskie Zamawiający Tramwaje Śląskie
2017-2019 Czas realizacji 2017-2019

Pozostałe realizacje