Przebudowa Torowiska

 

Bytom od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej

2017-2019

W grudniu 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę torowiska od przystanku Arki Bożka do ul. Siemianowickiej w Bytomiu.

Zakres inwestycji obejmuje:
• dokonanie uzgodnień projektu przekazanego przez Zamawiającego,
• 3,3 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej podsypkowej i bezpodsypkowej,
• zagospodarowanie terenu,
• remont nawierzchni jezdni,
• remont peronów,
• przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi,
• zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.

Konsorcjum NDI/Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI/Balzola
Tramwaje Śląskie Zamawiający Tramwaje Śląskie
2017-2019 Czas realizacji 2017-2019