Przebudowa infrastruktury tramwajowej 

 

Świętochłowice (ul. Bytomska od ul. Chorzowskiej do ul. Krasickiego) 

2017-2018

W listopadzie 2017 została podpisana umowa na realizację inwestycji obejmującej przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Świętochłowicach, od skrzyżowania z ul. Chorzowską do skrzyżowania z ul. Krasickiego.

Zakres inwestycji obejmuje:

• 1,5 km toru pojedynczego kompleksowej wymiany nawierzchni torowej podsypkowej i bezpodsypkowej,
• zagospodarowanie terenu,
• remont nawierzchni jezdni,
• remont peronów,
• przebudowę sieci trakcyjnej wraz z kablami zasilającymi,
• zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją lub ich przebudowa.

Konsorcjum NDI / Balzola Generalny Wykonawca Konsorcjum NDI / Balzola
Tramwaje Śląskie SA Zamawiający Tramwaje Śląskie SA
2017-2018 Czas realizacji 2017-2018
8,5 miliona złotych brutto Wartość projektu 8,5 miliona złotych brutto

Pozostałe realizacje