Przebudowa Gazociągu w/c DN500 Goleniów – etap II

W ramach tego projektu do wykonania są prace z branży gazowej, ale również hydrotechnicznej oraz inżynierii bezwykopowej, tym samym zadanie jest jeszcze ciekawsze i pozwala na wykorzystanie mocnej strony Generalnego Wykonawcy jakim jest NDI Energy tj. połączenia różnych specjalizacji w ramach jednego przedsięwzięcia. Gazociąg Goleniów-Police jest bardzo ważną infrastrukturą zasilającą w gaz ziemny m.in. miasto Szczecin oraz Zakłady Chemiczne w Policach. Podczas prac na terenie Rezerwatu Olszanka zostanie wykonany rekordowej długości w skali kraju przewiert sterowany HDD w technologii Intersect (Meeting In the Middle) o długości 2010 mb. Prace z wykorzystaniem tej metody będą polegały na jednoczesnym wierceniu otworu pilotowego w dwóch kierunkach. Ponadto w ramach realizacji NDI Energy wykona demontaż dwóch nitek starego gazociągu DN500 i DN400 położonych kilkanaście metrów pod powierzchnią Zalewu Szczecińskiego, gdzie wsparciem będzie NDI S.A.
NDI Energy Generalny Wykonawca NDI Energy
62.274.181,68 zł brutto Wartość Inwestycji 62.274.181,68 zł brutto
 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A Inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A