Projektant/tka branży drogowej/mostowej/hydrotechnicznej/geotechnicznej

Miejsce pracy: Sopot
Numer ref.: PR/PRO/0224

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych w zakresie obiektów budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy techniczne i normy
 • Analizowanie i ocena wykonalności projektów
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestycyjnych
 • Prowadzenie negocjacji z podwykonawcami inwestycyjnymi
 • Koordynowanie/weryfikacja prac projektowych oraz reprezentowanie firmy w kontakcie z podwykonawcami, urzędami i instytucjami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją projektów
 • Monitorowanie postępu prac budowlanych i dbanie o zgodność realizacji z wymaganiami i przepisami i standardami branżowymi.
 • Zarządzanie zespołem, a także współpraca z innymi działami firmy

Profil kandydata

 • Wykształcenie wyższe techniczne związane z budownictwem
 • Minimum 3 lata doświadczenia w projektowaniu od uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania
 • Znajomość przepisów budowlanych i norm
 • Znajomość programów CAD i BIM
 • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność za jakość i zgodność projektu z wymaganiami klienta i normami branżowymi

Oferta

 • Stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę
 • Transparentny system nagród finansowych uzależniony od wyników projektu
 • Pakiet benefitów (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; ubezpieczenie na życie; karta MultiSport; spotkania integracyjne; Pracownicze Plany Kapitałowe)
 • Rozwój pracowników w ramach Akademii NDI

O nas

 • Zapewniamy wysokie standardy BHP (Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Realizujemy ciekawe, stanowiące wyzwania inwestycje takie jak: Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, Przekop Przez Mierzeję Wiślaną, Prestovia House Warszawa, Apartamenty Chlebova w centrum Gdańska, Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie , a także Szpitale, Baseny i wiele innych
 • Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii. Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Jesteśmy partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers
 • Wspieramy aktywności sportowe: prowadzimy grupę biegową pracowników i nagradzamy uczestników, a także wspieramy młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Neumann Specjalista ds. Rekrutacji

Zobacz jak pracujemy