Praktyki – Inżynier budowy

Miejsce pracy: Gdańsk; Warszawa
Numer ref.: PR/PRI/0321

Zakres zadań

 • Współpraca z kierownikiem robót w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej
 • Udział w nadzorowaniu prac firm podwykonawczych
 • Przygotowywanie przedłożeń materiałowych przy wsparciu kierownika robót

Profil kandydata

 • Studenci studiujący na kierunku budownictwo
 • Ambitni, samodzielni oraz zaangażowani w realizację powierzonych zadań
 • Otwarci na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych

Oferta

 • Płatną kilkumiesięczną praktykę
 • Możliwość realizacji praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych
 • Możliwość udziału w realizacji interesującego projektu oraz zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów

O nas

 • Zapewniamy wysokie standardy BHP (Jesteśmy sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie)
 • Realizujemy ciekawe, stanowiące wyzwania inwestycje takie jak: Centrum Kompetencji STOS dla Politechniki Gdańskiej, Przekop Przez Mierzeję Wiślaną, Prestovia House Warszawa, Apartamenty Chlebova w centrum Gdańska, Poprawa dostępu do portu w rejonie Kanału Dębickiego w Szczecinie , a także Szpitale, Baseny i wiele innych
 • Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii. Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego
 • Jesteśmy partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers
 • Wspieramy aktywności sportowe: prowadzimy grupę biegową pracowników i nagradzamy uczestników, a także wspieramy młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki

Masz pytania dotyczące tej oferty lub procesu rekrutacji? Skontaktuj się z opiekunem ogłoszenia:

Anna Terlecka-Semkowicz Specjalista ds. Rekrutacji