Praktyki (infrastruktura)

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer ref.: PR/PRI/0619

Zakres zadań

  • Współpraca z kierownikiem robót w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej
  • Udział w nadzorowaniu prac firm podwykonawczych
  • Przygotowywanie przedłożeń materiałowych przy wsparciu kierownika robót

Profil kandydata

  • Studenci studiujący na kierunku budownictwo, specjalność budowa dróg / mostów
  • Ambitni, samodzielni oraz zaangażowani w realizację powierzonych zadań
  • Otwarci na zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych

Oferta

  • Płatną kilkumiesięczną praktykę
  • Możliwość realizacji praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych
  • Możliwość udziału w realizacji interesującego projektu oraz zdobycia doświadczenia zawodowego
  • Przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów