Autostrada A1

 

2005 – 2011

W konsorcjum ze Skanska SA wybudowaliśmy północny odcinek Autostrady A1 o długości 152 kilometrów z Gdańska do Torunia. To największa dotychczas inwestycja infrastrukturalna na Pomorzu i projekt o kluczowym znaczeniu dla krajowego systemu transportowego. 

W projekcie uczestniczyliśmy także jako współinwestor, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, posiadającej udziały w spółce koncesyjnej Gdańsk Transport Company SA.

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Projekt został zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Skarbem Państwa a spółką GTC S.A. (Gdańsk Transport Company S.A.).

Spółka GTC jako partner prywatny projektu odpowiedzialna była za kompleksową realizację przedsięwzięcia, od zaprojektowania i sfinansowania, przez budowę aż po eksploatację oraz utrzymanie autostrady.

NDI aktywnie uczestniczyło w strukturyzacji projektu i jego finansowaniu, doprowadzając ostatecznie do finalnego oddania do użytkowania całego odcinka Autostrady w 2011 r.

Realizacja projektu podzielona była na II etapy

Etap I

Podpisanie z Rządem RP w 2004 roku umowy na realizację pierwszego etapu inwestycji – 90 km odcinka autostrady z Rusocina do Nowych Marz. Wartość kontraktu wyniosła 529 mln euro.

Etap II

Podpisanie z Rządem w 2008 roku umowy na realizację drugiego etapu inwestycji – 62 km odcinka z Nowych Marz do Torunia. Wartość kontraktu wyniosła 730 mln euro.

Etap I w liczbach

529 milionów euro
wartość pierwszego etapu

86 obiektów mostowych 
6 węzłów drogowych
miejsc poboru opłat (MPO)

90 kilometrów
autostrady

obwody utrzymania autostrady (OUA)
3 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP)
4,5 miesiąca przed terminem – oddanie do użytku

23 miliony metrów sześciennych
wykonanych robót ziemnych

123 tys. metrów sześciennych betonu
1600 tys. ton mieszanek bitumicznych

Etap II w liczbach

730 milionów euro
wartość drugiego etapu

51 obiektów mostowych 
węzłów drogowych 
miejsc poboru opłat (MPO) 

62 kilometry
autostrady

1 obwód utrzymania autostrady (OUA)
4 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP)
15 zmodernizowanych wiaduktów

10 milionów metrów sześciennych
wykonanych robót ziemnych

225 tys. metrów sześciennych betonu
1300 tys. ton mieszanek bitumicznych

NDI

Nagrody dla
Autostrady A1

W styczniu 2012 roku, koncesjonariusz Autostrady A1 – spółka GTC SA została wyróżniona nagrodą Wektory, przyznawaną przez Pracodawców RP. Nagroda dla A1 przyznana została za niemożliwe od 20 lat – spełnienie marzeń milionów Polaków chcących jeździć po polskich autostradach. Za pokazanie urzędnikom i politykom, że korzyści z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego odnosi całe państwo.
Wektory przyznawane są od 2002 roku za działal-ność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji plików cookies jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Informacje o Pani/Pana prawach, naszych danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.