2 kwietnia 2024

Kolejne metry nabrzeży gotowe!

W Szczecinie trwa budowa nowych nabrzeży. W końcu zeszłego roku udało się zakończyć pierwszy etap Nabrzeża Czeskiego oraz Słowackiego wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Na pozostałych etapach drugim oraz trzecim już trwają roboty budowlane.

 

Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego to między innymi modernizacja Nabrzeży Czeskiego oraz Słowackiego, a także budowa nowych: Norweskiego, Duńskiego i pola odkładu na wyspie Ostrów Mieleński. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Grupa NDI.

 

Zimą pozwolenie na użytkowanie uzyskały niektóre części poszczególnych nabrzeży, dzięki czemu udało się zakończyć budowę m.in. 300 m Nabrzeża Norweskiego, 780 m obudowy brzegu przy Nabrzeżu Duńskim oraz zakres pierwszego etapu Nabrzeża Czeskiego i Słowackiego. Wymieniona została także linia odbojowa dla Nabrzeża Fińskiego, gdzie pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane. Na budowie pola odkładu na Wyspie Ostrów Mieleński prace odbiorowe są w toku.

 

– W ostatnim czasie wykonywaliśmy roboty budowlane na Nabrzeżach Czeskim i Słowackim w zakresie drugiego i trzeciego etapu. Ukończyliśmy kolejne siedem sekcji (ok. 140 mb) od nr 17 do nr 23. Trwają tam czynności odbiorowe. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace rozbiórkowe na przedostatnim, trzecim etapie nabrzeża. Osiągnęliśmy 90% zaawansowania dla robót czerpalnych. Urobek składamy na wybudowanym i ukończonym przez nas polu odkładu na Wyspie Ostrów Mieleński oraz Ostrowie Grabowskim Na Nabrzeżu Norweskim trwają prace wykończeniowe oraz branżowe. Dno Kanału Dębickiego zostało pogłębione do – 12,5 m n. p. m. – mówi Piotr Arabczyk, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

 

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego złożono też dokumenty, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla ponad 780 m obudowy brzegu, stanowiącej pierwszy etap przyszłego Nabrzeża Duńskiego. – Pozytywnie przeszliśmy kontrolę i oczekujemy na wydanie pozwolenia – dodaje Piotr Arabczyk.

 

Modernizacja portu poprawi jego dostęp, szczególnie w rejonie Kanału Dębickiego i pozwoli na obsługę największych statków.  Projekt jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalnym wykonawcą są spółki z Grupy NDI.

Pozostałe Aktualności

Filmy