18 maja 2015

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z konsorcjum firm: NDI Spółka Akcyjna oraz NDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn.:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni w torze nr 1 i 2 na szlaku Kórnik – Gądki, stacja Gądki od km 181,781 do km 185,704” w ramach zadania pn.: „Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań, odcinek Kórnik – Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254”.

Zakres umowy obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni kolejowej z naprawą podtorza, wymianę rozjazdów, przebudowę przepustów, przebudowę peronu dwukrawędziowego o długości 200m, remont budynku nastawni dysponującej, przebudowę przejazdów kolejowych, przebudowę urządzeń stacyjnych SRK, przebudowę polegającą na wymianie słupów i odcinków sieci trakcyjnej.

Wartość umowy wynosi 16.791.215 PLN brutto.

Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2015.

Pozostałe Aktualności

Filmy