Wielopoziomowy parking dla Narodowego Instytutu Onkologii

Warszawa

2021-2023
NDI zrealizuje pierwszy etap rozbudowy i modernizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie PIB. To największy szpital onkologiczny w Polsce, który co roku przyjmuje ponad 80 tysięcy pacjentów i udziela ponad 370 tysięcy porad ambulatoryjnych.

W zakres prac wchodzi budowa parkingu wielopoziomowego, a także zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury. Do wykonania są też zjazdy z garażu na ulice wewnętrzne oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. To ważna inwestycja – dzięki niej pacjenci i odwiedzający szpital przy ul. Roentgena 5 do dyspozycji będą mieli blisko 600 miejsc parkingowych.

Obiekt składać się będzie z jednej zwartej bryły w kształcie prostokąta. Garaż będzie nadziemny, sześciokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdym piętrze znajda się miejsca parkingowe. Wysokość maksymalna głównej bryły to 18,10 metra.

Ruch samochodów pomiędzy kondygnacjami będzie się odbywał za pomocą dwóch ramp żelbetowych, ogrzewanych. Piesi będą korzystać z dwóch klatek schodowych i dwóch wind.

NDI Generalny wykonawca NDI
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie Inwestor Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie
2021-2023 Czas realizacji 2021-2023
587
Miejsca postojowe
18864 metrów kwadratowych
Powierzchnia parkingu

Pozostałe realizacje