6 lutego 2017

Oferta NDI najkorzystniejsza w przetargu kolejowym

Spółki z Grupy NDI złożyły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na rewitalizację fragmentu linii kolejowych nr 171 i 661 w Dąbrowie Górniczej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku Dąbrowa Górnicza Towarowa – Dąbrowa Górnicza Wschodnia (tor nr 1 od km 4,161 do km 9,300, tor nr 2 odk m 3,907 do km 6,969) oraz linii 661 na szlaku Dąbrowa Górnicza Towarowa – podg Kozioł. 

Pozostałe Aktualności

Filmy