30 lipca 2020

Oferta NDI wybrana przez inwestora

29 lipca Inwestor, czyli Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wybrał ofertę konsorcjum NDI Sp. zoo i NDI Spółka Akcyjna do realizacji projektu – „Poprawa dostępu do portów w Szczecinie w rejonie kanału Dębickiego”. Sopockie konsorcjum jest więc o krok od realizacji kolejnej hydrotechnicznej inwestycji. NDI jako konsorcjant jest głównym wykonawcą m.in. kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Inwestycja w szczecińskim porcie obejmuje: Przebudowy Nabrzeży Czeskiego i Słowackiego, budowę nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego, wykonanie pola odkładu urobku, umocnienia dna oraz roboty czerpalne (szczegółowy opis poniżej). Oferta konsorcjum spółek NDI była najkorzystniejsza pod względem zaoferowanej ceny, czyli 343 098 742,72 PLN brutto. Termin realizacji tego kontraktu to 30.09.2023.

Cieszymy się, że nasza oferta została najwyżej oceniona przez Inwestora. Mamy nadzieję, że ten wybór zostanie zwieńczony zawarciem kontraktu, który będzie dla nas kolejnym dużym projektem w branży hydrotechnicznej. Obecnie realizujemy kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, a za nami budowa nabrzeża T2 dla głębokowodnego terminala kontenerowego DCT w gdańskim porcie. Jako polska firma znad morza jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwojem branży hydrotechnicznej i staramy się jak najlepiej przygotowywać do realizacji kolejnych zadań poprzez rozwój kadry jak i zakup specjalistycznego sprzętu do pracy w wodzie – mówi Prezes NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Inwestycja w Porcie Szczecin dotyczyć będzie:

1. Przebudowy Nabrzeży Czeskiego i Słowackiego na długości ok. 1000 mb
• Przebudowa nabrzeży polega na rozbiórce starej konstrukcji żelbetowej oraz ścianki szczelnej i w jej miejsce wykonania nowego zabezpieczenia w postaci palościanki (pali stalowych rurowych), wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej, wraz z zamontowaniem całego wyposażenia nabrzeża (np. pachołów cumowniczych, odbojnice, drabinki ratownicze itp.).

• Przebudowa infrastruktury drogowo-kolejowej: to rozbiórka starych i budowa nowych torowisk kolejowych oraz dróg dojazdowych

• Roboty sanitarne, teletechniczne, elektryczne w obrębie nabrzeży.

2. Budowa nowych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego – długość łączna ok. 1080 mb

• Budowa nabrzeży polega na wbiciu palościanki – pali stalowych rurowych o średnicy 1,6 m z ścianką szczelną typu Z), wykonaniu nowej konstrukcji żelbetowej, wraz z zamontowaniem wyposażenia nabrzeża (np. pachołów cumowniczych odbojnic itp.).

3. Budowa Pola odkładu urobku – polega na wybudowaniu wałów (na obrzeżu pola refulacyjnego i w środku – w środku w celu wydzielenia mniejszych kwater) wypełnionych materiałem z robót czerpalnych o wysokości [3,30 m] i długości ok. 5 km. Takie wybudowanie wałów pozwoli na składowanie w środku pola pozostałego materiału wydobytego z robot czerpalnych – ok. 1 mln m3.

4. Roboty czerpalne w obrębie Kanału Dębickiego – polegają na zwiększeniu maksymalnej głębokości technicznej z [10 m] do [12,50 m] maksymalnej głębokości technicznej. Ilość mas ziemnych do przetransportowania: 1,5 miliona m3. (800 tys. z nowego nabrzeża oraz 700 tys. z pozostałych części kanału)

5. Budowa umocnienia dna z materacy – polega na ułożeniu materaca betonowego (materiał syntetyczny) i wypełnieniu do specjalnym betonem. Materac betonowy pełni funkcję podwodnego zabezpieczenia dna nabrzeża przed ruchem śrub okrętowych statków – śruby wytwarzają ruch wody, który poprzez swoją prędkość np. może podmywać dno nabrzeża, co może wpływać na stateczność całej konstrukcji nabrzeża.

Pozostałe Aktualności

Filmy