Grupa NDI

Budujemy przyszłość

O Grupie NDI

Jesteśmy grupą kapitałową ze 100-procentowym polskim kapitałem. Na rynku obecni jesteśmy od 30 lat, a dziś zatrudniamy już blisko 400 osób w całej Polsce. W skład naszej Grupy wchodzą spółki operujące w następujących obszarach:

 • Budownictwo
 • Nieruchomości
 • Energetyka/Gazownictwo
 • Inwestycje/Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Budownictwo

Budownictwo stanowi podstawę działalności naszej Grupy. Za ten obszar odpowiedzialne są spółki NDI SA oraz NDI Sp. z o.o. Jako Generalny Wykonawca realizujemy zarówno projekty z zakresu budownictwa kubaturowego, jak i infrastrukturalnego, w tym także projekty hydrotechniczne oraz energetyczne. Nie boimy się skomplikowanych projektów. Praktycznie każda z naszych realizacji stanowiła wyzwanie operacyjne, logistyczne czy konstrukcyjne:

 • budowa północnego odcinka Autostrady A1 – projekt o strategicznym znaczeniu dla całego systemu transportowego kraju
 • modernizacje odcinków linii kolejowych i tramwajowych – projekty szczególnej wagi, często realizowane na „żywym organizmie” miasta czy działającej linii kolejowej
 • projekty kubaturowe o wysokim stopniu skomplikowania – m.in. Teatr Szekspirowski z unikatową na skalę Europy konstrukcją otwieranego dachu czy Terminal T2 lotniska im. Lecha Wałęsy, realizowany przy zachowaniu pełnej operacyjności obiektu

Nieruchomości

Od początku naszej działalności aktywni jesteśmy na rynku deweloperskim. Pracowaliśmy dla największych klientów z branży hotelarskiej czy finansowej – realizując m.in. wszystkie obiekty sieci Sheraton w Polsce, czy siedziby największych banków jak CFP PKO BP w Warszawie czy centralę Banku ING w Katowicach.

Dziś spółka NDI Development, odpowiedzialna w Grupie NDI za działalność deweloperską specjalizuje się przede wszystkim w inwestycjach w nieruchomości premium lub o podwyższonym standardzie, na terenie całej Polski. Realizuje projekty zarówno na własnych nieruchomościach, jak i na działkach Partnerów.

Energetyka/Gazownictwo 

Należąca do Grupy NDI spółka Inter Energia SA jest aktywnym uczestnikiem rynku obrotu energią elektryczną i prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii i innych platformach obrotu. Spółka prowadzi również sprzedaż do odbiorców końcowych oraz świadczy usługi w zakresie bilansowania handlowego. Inter Energia wytwarza również zieloną energię w oparciu o dwie małe elektrownie biogazowe.

Za pośrednictwem spółki NDI Energy jesteśmy również aktywni na rynku budownictwa energetycznego. Spółka realizuje m.in. sieci gazowe wysokiego, średniego oraz niskiego ciśnienia, ropociągi, rurociągi technologiczne, wodociągi czy sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej.

Inwestycje/Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Grupa NDI kreuje także własne projekty inwestycyjne, w których inwestorami są spółki celowe wchodzące w skład Grupy. Wśród projektów w których inwestorem bądź współinwestorem były spółki z Grupy NDI wyróżnić należy przede wszystkim Autostradę A1 oraz projekt Centrum Sopotu  (zrealizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)w ramach którego powstało 5 obiektów kubaturowych:

 • Hotel Sheraton
 • Centrum Haffnera
 • Dom Zdrojowy
 • Budynek Biurowy
 • Kamienica Morska

Aktywnie działamy na rynku nieruchomości premium, zrealizowaliśmy m.in. projekty mieszkaniowe w Sopocie: Apartamenty przy Plaży, Tre Mare Residence oraz w Warszawie – Osiedle Kapriola.

zobacz więcej zobacz mniej

NDI dla społeczeństwa

Umożliwiamy studentom oraz absolwentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez udział w praktykach i stażach. Jesteśmy m.in. fundatorem staży w ramach projektu „Wakacyjny Staż”, organizowanego przez Urząd Miasta Gdańska.

Uczestniczymy w przedsięwzięciach naukowych z dziedziny gospodarki i ekonomii, współpracując z m.in. z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Gdańskim Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz z Politechniką Gdańską.

W 2017 zostaliśmy głównym Partnerem społeczno-edukacyjnego programu Builder 4 Young Engineers. 

Szczególnie chętnie angażujemy się w projekty studenckie, takie jak projekt Workcamp Koła Młodych PZITB czy konkurs inżynierski European BEST Engineering Competition Poland.

Z dumą wspieramy także młodzieżowe drużyny sportowe, m.in. dzięki współpracy z Pomorskim Okręgowym Związkiem Koszykówki. Jesteśmy także sponsorem lokalnych drużyn młodzieżowych – SKS Polonia Gdańsk, MKS Start Miastko (piłka nożna)  czy UKS Atena Gdańsk (szermierka). Od wielu lat jesteśmy także mecenasem kultury – chętnie angażujemy się we wsparcie zarówno lokalnych instytucji kulturalnych, jak i indywidualnych twórców. 

Od 2017 roku jesteśmy sponsorem tytularnym festiwalu muzyki klasycznej NDI Sopot Classic. 

NDI dla rozwoju

Aktywnie działamy dla poprawy funkcjonowania polskiego rynku, szczególnie w takich obszarach jak system zamówień publicznych czy edukacja. Mamy świadomość, że wprowadzenie dobrych, systemowych zmian wymaga czasu i uwzględnienia opinii wielu środowisk. Chętnie włączamy się w inicjatywy i aktywnie uczestniczymy w forach umożliwiających przedstawianie naszego stanowiska regulatorom rynku.

Należymy do organizacji zrzeszających pracodawców oraz firmy budowlane: Pracodawcy Pomorza, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Jesteśmy jednym ze współorganizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego. To otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej.

Nagrody

2018

Polski Herkules 2017
Prezes Grupy NDI SA, Jerzy Gajewski został wyróżniony tytułem Polskiego Herkulesa 2017, przyznanym przez Redakcję i Radę Programową miesięcznika Builder.
Prezes Gajewski otrzymał specjalne wyróżnienie – złotą statuetkę – za szczególne osiągnięcia dla rozwoju firmy, jej silną pozycję na polskim rynku budowlanym, sukcesy inwestycyjne oraz wysokiej jakości usługi. Za podejmowanie wyzwań biznesowych, w tym m.in. realizację projektów w formule PPP.

2017

Autorytet - Budownictwa i Gospodarki Śląskiej
Nagroda przyznana pani Prezes Małgorzacie Winiarek-Gajewskiej przez Śląską Izbę Budownictwa za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie kierowanym przedsiębiorstwem oraz za osobisty wkład w rozwój budownictwa i gospodarki regionu śląskiego i kraju.

2017

Śląska Wielka Nagroda Budownictwa
Nagroda dla NDI SA przyznana przez Śląską Izbę Budownictwa za wysoce profesjonalne organizowanie realizacji kluczowych przedsięwzięć inwestycyjnych budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego na terenie województwa śląskiego i kraju.

2017

Mecenas Kultury Sopotu
Grupa NDI została uhonorowana tytułem Mecenasa Kultury Sopotu 2017 – za działania wspierające rozwój kultury w Sopocie, a w szczególności za sponsorowanie Międzynarodowego Festiwalu NDI Sopot Classic oraz przedsięwzięć artystycznych realizowanych przez Fundację Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

2017

Budowa Roku 2016
Terminal Kontenerowy DCT 2 zdobył nagrodę Budowa Roku 2016 (I stopnia), przyznawaną przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2016

Gazele Biznesu
NDI sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim, oraz czwarte miejscu w rankingu ogólnopolskim Gazel Biznesu organizowanym przez Puls Biznesu

2016

Buduj Bezpiecznie
I miejsce NDI S.A. za budowę nowego nabrzeża z przyległymi placami składowymi na terenie Portu DCT Gdańsk S.A. oraz III miejsce dla NDI S.A. za budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami ogólnodostępnymi "TRE-MARE" w Gdańsku. Konkurs organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

2016

Osobowość Roku 2016 w kategorii Biznes
Tytuł przyznany przez Dziennik Bałtycki Prezesowi NDI, Jerzemu Gajewskiemu, za realizację szeregu inwestycji, w tym Terminalu T2 w DCT.

2015

Kryształowa Cegła 2015
– nagroda dla ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Olsztynie przyznana przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin.

2015

Modernizacja Roku 2015
dla ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Olsztynie, przyznana przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, przy współudziale Związku Powiatów Polskich i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

2014

Najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych 2014
– nagroda przyznana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

2013

Budowlana Firma Roku 2013
– tytuł przyznany przez miesięcznik Builder.

2012

Medal Pomorza i Kujaw 2012
dla Autostrady A1 – nagroda przyznana za odcinek Autostrady A1 Nowe Marzy - Czerniewice przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa.

2012

Diamenty Forbesa 2012
- I miejsce w prestiżowym rankingu Forbesa w kategorii spółek o rocznych przychodach powyżej 250 mln zł w województwie pomorskim oraz II miejsce w skali całego kraju.

2011

Dzieło Mostowe Roku 2011
– za wybudowanie mostu MA-91 pod Grudziądzem na Autostradzie A1. Most ma długość około 2 km i jest obecnie najdłuższym mostem autostradowym w Polsce. Nagroda przyznana przez Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej.

2011

Diamenty Forbesa 2011
- I miejsce w rankingu Forbesa w kategorii spółek o rocznych przychodach powyżej 250 mln zł zarówno w województwie pomorskim jak i w skali całego kraju.

2010

Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2010
- nagroda w kategorii dynamicznie rozwijającej się firmy wśród średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, przyznawana przez Fundację Innowacji i Rozwoju.

2010

Orły Polskiego Budownictwa 2010
– drugie miejsce w kategorii „Usługi deweloperskie”.

2009

Platynowe Wiertło 2009
za Hotel Sheraton w Sopocie, w kategorii budownictwo użyteczności publicznej. Nagroda przyznawana przez firmę Bosch-Elektronarzędzia.

2009

Certyfikat Najwyższa Jakość w Budownictwie 2009
- certyfikat przyznany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością pod patronatem Ministra Gospodarki.

2009

Pracodawca Roku w Budownictwie 2009
- nagroda przyznana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Najważniejsze wydarzenia

1991

Założenie spółki Nederpol Ltd. – protoplasty dzisiejszej Grupy NDI.

1994

Pierwszy projekt w segmencie hotelowym – rozpoczęcie współpracy z siecią ITT Starwood w Polsce jako polski konsultant uczestniczyliśmy w procesie budowy warszawskiego hotelu Sheraton – Sheraton Warsaw Hotel & Towers.

1996

Pierwsza inwestycja w segmencie biurowym – Centrum Finansowe Puławska w Warszawie.

1998

Budowa TUiR Warta w Warszawie oraz Centrum ING Banku Śląskiego w Katowicach.

1999

Realizacja budynku centrali Grupy Ergo Hestia w Sopocie - projekt, który pozwolił spółce Nederpol wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na trójmiejskim rynku nieruchomości.

2002

Zmiana nazwy firmy na NDI SA.

2005

Rozpoczęcie budowy pierwszego etapu Autostrady A1 – największej inwestycji infrastrukturalnej na Pomorzu.

2006

Rozpoczęcie projektu Centrum Sopotu – inwestycji, w ramach której w ciągu trzech lat powstało pięć obiektów kubaturowych oraz przebudowany został układ drogowy w centrum miasta.

2008

Rozpoczęcie budowy drugiego etapu Austrady A1. Powstaje odcinek z Nowych Marz do Torunia.

2009

Pierwsza własna inwestycja deweloperska w segmencie nieruchomości premium: Apartamenty przy Plaży w Gdańsku Jelitkowie.

2011

NDI SA dwukrotnie znalazła się na szczycie prestiżowego rankingu Forbesa – w 2011 jako najlepsza firma w Polsce o przychodach powyżej 250 mln zł oraz w 2012 zajmując drugie miejsce w kraju, a pierwsze w województwie pomorskim.

2012

Rozpoczęcie działalności na rynku budownictwa infrastruktury kolejowej: modernizacja LK 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka.

2012

Rozpoczęcie działalności na rynku budownictwa infrastruktury miejskiej: przebudowa torowiska tramwajowego w centrum Katowic.

2015

Rozpoczęcie działalności na rynku budownictwa infrastruktury hydrotechnicznej: budowa Terminala Kontenerowego DCT2 w Porcie Północnym w Gdańsku. W projekcie uczestniczymy jako główny podwykonawca belgijskiej grupy Besix.

2015

Oddanie do użytku nowej części przylotowej pasażerskiego terminala T2 na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy.

2016

Oddanie do użytku Terminala Kontenerowego DCT2, pierwszego tak dużego projektu hydrotechnicznego w historii NDI.

2017

Grupa NDI została partnerem strategicznym programu edukacyjnego skierowanego do młodych inżynierów budownictwa: Builder For Young Engineers.

2017

Grupa NDI została sponsorem tytularnym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic.

Aktualności

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, KRS: 0000138784, NIP: 583-000-75-31 (dalej: Spółka) i zaufanych partnerów. Administratorem danych jest Spółka. Więcej informacji