14 czerwca 2017

NDI zwiększa szanse na uzyskanie projektu LK 216

Po krótkiej nieobecności związanej z decyzją Zamawiającego o odrzuceniu oferty NDI z udziału w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” w dniu 9 czerwca wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, oferta została przywrócona i będzie rozpatrywana w dalszej części postępowania.

NDI realizuje obecnie dwa projekty związane z przebudową infrastruktury kolejowej. Jeden z kontraktów, o wartości ponad 260 milionów zł, dotyczy rewitalizacji odcinka LK 207 Gardeja – Kwidzyn i prowadzony jest w konsorcjum z firmą PPMT.

Grupa NDI aktywnie uczestniczy w przetargach kolejowych, konsekwentnie zwiększając udział w rynku. Podsumowując projekty w realizacji i postępowania, w których NDI złożyła najkorzystniejszą ofertę, aktualna ich wartość przekracza 1 miliard złotych.

Pozostałe Aktualności

Filmy