1 września 2015

NDI wybuduje nowy blok operacyjny dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach

31 sierpnia konsorcjum NDI SA/NDI Sp. z o.o. zawarło umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca z siedzibą w Katowicach na realizację inwestycji pn.: „Budowa Bloku Operacyjnego dla SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca – Zadanie 1”.

Termin zakończenia projektu – 30 września 2016.

Pozostałe Aktualności

Filmy