25 lutego 2013

NDI S.A. zmodernizuje linię kolejową nr 353

Oferta NDI S.A. została wybrana w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie w województwie kujawsko-pomorskim. Z inwestycji wyłączono odcinek Toruń Główny – Toruń Wschodni.

Długość modernizowanego odcinka wynosi 109,4 km, wartość projektu to 247.860.172,36 zł brutto. Prace potrwają 2 lata od daty podpisania umowy.

W ramach realizacji projektu NDI S.A. wykona:

  • wymianę nawierzchni kolejowej o długości 109,4 km, w tym 8,8 km z wymianą podtorza,
  • wymianę 75 rozjazdów,
  • remont 16 obiektów inżynieryjnych,
  • naprawę 55 nawierzchni przejazdowych,
  • zabudowę 23 urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach,
  • roboty branży energetycznej.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pozostałe Aktualności

Filmy