23 stycznia 2013

NDI S.A. zmodernizuje linię kolejową Chełmża – Grudziądz

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Marszałkowskim woj. kujawsko-pomorskiego w Toruniu NDI S.A. podpisała umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wsch. – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz – etap I obejmujący odcinek Chełmża – Grudziądz”.

Wartość robót budowlanych projektu wynosi 93.783.711,72 zł brutto. Realizacja w systemie „projektuj – buduj” zaplanowana jest na 22 miesiące.

Celem projektu jest zwiększenie istniejącej prędkości pociągów z 50 km/h do 80-100 km/h.

Inwestycja obejmuje rewitalizację około 40 km odcinka linii kolejowej nr 207 pomiędzy Chełmżą a Grudziądzem oraz remont infrastruktury związanej z linią kolejową. W ramach robót budowlanych wykonana zostanie między innymi całkowita wymiana nawierzchni torowej na długości około 38 km, modernizacja 38 przejazdów i 10 peronów oraz remont 56 przepustów. Na trasie zostaną zamontowane urządzenia sterowania ruchem kolejowym, na niektórych przejazdach kolejowych pojawią się półrogatki. Na stacjach zostaną wymienione urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia elektroenergetyki (linie zasilające, oświetlenie, elektryczne ogrzewanie rozjazdów).

Realizacja inwestycji na odcinku z Chełmży do Grudziądza przyczyni się do usprawnienia połączeń wewnątrz województwa i poprawi jego dostępność komunikacyjną.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Pozostałe Aktualności

Filmy