22 września 2014

NDI S.A. złożyła najkorzystniejszą ofertę na kolejowe roboty budowlane

Konsorcjum w składzie NDI S.A. i NDI Sp. z o.o. złożyło najkorzystniejszą ofertę na „Rewitalizację i modernizację linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem – etap II”.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18.09.2014r. W przetargu wzięło udział siedem firm wykonawczych. Oferta Konsorcjum NDI wyniosła 61 330 526,73 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia kwotę 68 391 498,02 zł brutto.

Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:

  • Pierwsze zadanie będzie realizowane na podstawie projektu wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego. W ramach zadania zostanie wybudowane ok. 1,57 km nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury w Szymanach wraz z budową peronu, wiaty peronowej i obiektów małej architektury przy terminalu lotniczym w Szymanach.
  • Drugie zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj i będzie polegało na budowie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) ruchem na stacji w Szczytnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawca będzie musiał zrealizować zakres zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pozostałe Aktualności

Filmy