10 kwietnia 2013

NDI S.A. wybrana do modernizacji LK 272 Kluczbork – Poznań

Oferta NDI S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK Warszawa na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na linii kolejowej nr 272 Kluczbork-Poznań. Oferta NDI wynosi 57.179.450,83 zł brutto, zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2013 roku. Jedynym kryterium oceny była cena.

Zakres prac obejmuje modernizację linii kolejowej w torze nr 1 od km 131,500 do km 133,918 oraz od km 150,160 do km 166,653. W szczególności wykonana zostanie wymiana nawierzchni torowej na długości ok. 18,900 km toru (w tym wymiana podtorza na długości ok. 7,500km toru i wymiana 10 sztuk rozjazdów na stacjach Jarocin i Sulęcinek) oraz wymiana nawierzchni na 14 przejazdach kolejowo-drogowych. Zmodernizowane zostaną perony na stacjach w Sulęcinku i Jarocinie i przystanek osobowy w Solcu Kujawskim oraz 24 obiekty inżynieryjne na obszarze modernizowanego odcinka. Ponadto przebudowane zostaną sieć trakcyjna, urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzenia srk oraz wykonane zostaną roboty odwodnieniowe.

Pozostałe Aktualności

Filmy