23 maja 2019

NDI rozbuduje drogę 512 Pieniężno – Bartoszyce

Umowa na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce” podpisana została we wtorek 21 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej o długości 48,616 km o kategorii KR 3. Termin realizacji kontraktu to 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych.

Przebudowa obejmie:

– budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy
– korektę łuków poziomych i pionowych DW512,
– budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych,
– budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu
– budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych,
– budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów,
– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
– niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego
– korektę poszerzenie jezdni

Podczas budowy NDI wykona:

– Budowę nasypów w ilości ok. 270 000 m3
– 90 przepustów stalowych łukowo- kołowych , kołowych, żelbetowych oraz z rur GRP
– Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, dla której niezbędne jest dostarczenie ok. 120 000 Mg mieszanki
– Wykonanie podbudowy z MCE w ilości 160 500 m2 (24075 m3)
– Dostawę mieszanek mineralno-asfaltowych w ilości ok. 130 000 Mg

Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko- mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.

Pozostałe Aktualności

Filmy