6 czerwca 2019

NDI partnerem IX Europejskiego Kongresu Finansowego

Od 4 do 6 czerwca w Sopocie ekonomiści, naukowcy, specjaliści od gospodarki i autorytety z całej Europy debatowali nad przyszłością czekającą nie tylko nasz kontynent, ale cały świat. Tradycyjnie już partnerem kongresu jest NDI. W tym roku szukano odpowiedzi na pytanie: Jak żyć w czasach niepewności?

Nie tylko Brexit, ale też wojna handlowa pomiędzy USA , a Chinami, czy nadszarpnięte zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego każą zadawać sobie i innym właśnie to pytanie. Ale też postęp w bankowości, wyścigu technologii i zmianach które niosą ze sobą choćby FinTech, sztuczna inteligencja, czy regulacje PSD2. Podczas kongresu była okazja do debat na wiele z tych tematów. NDI miała przyjemność być partnerem i gospodarzem dwóch z nich.

W środę debatowaliśmy o „Zagrożeniach systemowych dla polskiej gospodarki” . Tematem drugiej z debat była „ Elektromobilność: postęp technologiczny, presja społeczna, obietnice polityczne i realia ekonomiczne

W pierwszej dyskusji podstawą było sześć tekstów zawartych w Publikacji EKF 2019 pt. „Dewiacje finansjalizacji” pod redakcja naukową J. Hausnera i W. Paprockiego. Jeden nurt wypowiedzi stanowiła ocena szkodliwych praktyk podmiotów, w tym przede wszystkim instytucji finansowych, które świadomie podejmowały i nadal podejmują działania obciążone wysokim ryzykiem spowodowania strat przy zapewnieniu sobie swoistej bezkarności w przypadku ich wystąpienia. Odwoływano się do angielskiego pojęcia moral hazard opisanego w literaturze krajowej i obcojęzycznej. Drugi nurt wypowiedzi odnosił się do koncepcji J. Schumpetera, który w przedsiębiorcy widział kreatywnego autora rozwiązań innowacyjnych, które zapewniają wzrost produktywności, czyli poprawy relacji wartości efektów w działalności wytwórczej i dystrybucyjnej do nakładów ludzkiej pracy fizycznej i intelektualnej oraz nakładów materialnych i niematerialnych. W powiązaniu do obu nurtów dyskusji zostały omówione zagrożenia dla polskiej gospodarki, w której występują niepożądane praktyki globalnych graczy oraz lokalnych uczestników rynku, a także zawodne działanie władz publicznych występujących w roli regulatora.

Wstęp do debaty o elektromobilności stanowiła prezentacja prof. SGH dr. hab. Jany Pieriegud, w której przedstawione zostały podstawowe wątki z Publikacji EKF 2019 pod redakcją naukową J. Gajewskiego, W. Paprockiego i J. Pieriegud pt. „Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych.
Eksperci uczestniczący w debacie wskazali na odległą perspektywę osiągnięcia komercyjnej dojrzałości projektu produkcji i eksploatacji samochodów osobowych z napędem elektrycznym zasilanych z baterii (Battery Electric Vehicle). Wątpliwości budzi projekt, aby kupujący samochody BEV otrzymywali wysokie, dochodzące do 36 tys. PLN dopłaty. W polityce przemysłowej odwołującej się do wyzwań polityki klimatycznej i ekologicznej pożądane jest uwzględnianie różnorodnych rozwiązań technicznych, biorąc pod uwagę, że na rynku globalnym spodziewane jest upowszechnienie pojazdów innych niż BEV spełniających wymóg ograniczenia lub eliminacji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2.

IX Kongres zakończyło ogłoszenie rekomendacji. Do zobaczenia za rok!

Pozostałe Aktualności

Filmy