13 lipca 2022

NDI Energy podpisało umowę na budowę oczyszczalni ścieków w Sośniach!

Spółka NDI Energy podpisała z władzami gminy Sośnie umowę na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji za 20,68 mln zł zakończy się pod koniec 2023 roku.

W ramach projektu spółka skoncentruje się na pracach budowlanych w zakresie technologii oczyszczania ścieków, konstrukcji budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, elektryki oraz automatyki i sterowania. W efekcie instalacja będzie przetwarzać maksymalnie 850m3 ścieków na dobę.

Inwestycja obejmie m.in. budowę układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznym oczyszczania, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, budowę węzła gospodarki osadowej z komorą stabilizacji osadu i stacją odwadniania oraz higienizacji osadu.

 

Ponadto obiekt zostanie rozbudowany o stacje dmuchaw, dozowania reagentów czy zbiornik wody technologicznej. Dodatkowo zostaną rozbudowane sieci i instalacje technologiczne na obiekcie. Modernizacji ulegnie system sterowania obiektem, co pozwoli na sprawną kontrolę działania technologii oczyszczania ścieków.

– Nowy obiekt zastąpi stary, już wyeksploatowany. Inwestycja pozwoli na efektywniejsze prowadzenie procesu oczyszczania ścieków, dalszą rozbudowę systemu kanalizacji oraz zwiększenie odbioru ścieków wraz z przyłączeniem nowych odbiorców nieobjętych siecią – tłumaczy Cezary Chruściński, prezes Zarządu NDI Energy.

Inwestycja odbędzie się w ramach zadania „Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sośniach”.

Pozostałe Aktualności

Filmy