21 lutego 2024

NDI z najlepszą ofertą na rozbudowę Drogi Krajowej nr 94

NDI w konsorcjum z Masfalt Drogomex rozbuduje Drogę Krajową nr 94 w Olkuszu, w województwie małopolskim. Celem projektu jest upłynnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa drogowego. Długość remontowanego odcinka wynosi prawie 4,4 kilometra.

Inwestycja obejmie fragment od wysokości Grodziska na ul. Staromiejskiej do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską. Projekt zakłada przede wszystkim rozbudowę drogi, a poprzez wykonanie wzmocnienia warstw konstrukcyjnych jezdni, podniosą się jej parametry do wymaganej nośności 11,5 tony. Wybudowany zostanie wiadukt dwuprzęsłowy z murami oporowymi, przebudowanych zostanie pięć przepustów i sześć skrzyżowań. Powstaną też drogi zbiorcze. Generalny wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą oraz w imieniu Inwestora, uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Rozbudowana Droga Krajowa 94 w Olkuszu będzie też bezpieczniejsza dla pieszych. Na miejscu starych, w tych samych lokalizacjach, powstaną dwa nowe przejścia podziemne. Przy przejściach naziemnych pojawią się azyle drogowe oraz ich doświetlenie. Zbudowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, zatoki autobusowe, ścieżki pieszo-rowerowe i ekrany akustyczne. Oświetlenie uliczne pojawi się w szczególności w rejonach skrzyżowań, zatok autobusowych czy przejść, aby poprawić tam widoczność. Wykonane zostanie też odwodnienia drogi. Przebudowa DK 94 zwiększy płynność ruchu.

Na przeprowadzenie wszystkich prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych. Inwestorem jest krakowski odział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość inwestycji to prawie 217,5 mln zł.

Pozostałe Aktualności

Filmy